Bilde av KDDs logo

Det er tiden for konstituering

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har samlet nyttig informasjon om konstituering og om valgreglene som følger av kommuneloven, på en egen side.

KDDs nettsider finner du en veileder om det konstituerende møtet i kommunestyrene og fylkestinget og valg til folkevalgte organer.

I tillegg er det på denne siden publisert en rekke spørsmål og svar om konstituering og om valg til folkevalgte organer. Denne listen vil bli fortløpende oppdatert.

Departementet har også samlet noen sentrale tolkningssaker om konstituerende møte og om valgreglene som følger av kommuneloven. Noen av disse omhandler også valg av kontrollutvalg.

    Kilde: KDD

    https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/kommuneloven2018/konstituering-i-kommuner-og-fylkeskommuner/id2986492/