Etikk – dilemmasamling

Disiplinærkomiteen i NKRF har over tid jobbet med å samle etiske dilemmaer til nytte for etisk refleksjons- og dilemmatrening i medlemsbedriftene. En dilemmasamling er nå publisert på medlemssidene (+).

Arbeidet er basert på erfaringer disiplinærkomiteen har gjort med behandling av saker, innspill i spørreundersøkelsen den gjennomførte i 2022 og øvrige innspill. Medlemsbedriftene står fritt til å benytte seg av dilemmaene som ligger i dilemmasamlingen.

Komiteens ønske er at dilemmaene så langt det er mulig diskuteres i lys av de overordnede punktene i "Etiske retningslinjer for NKRFs medlemmer", og virksomhetenes egne etiske retningslinjer.

Komiteen legger til grunn at medlemmene over tid møter på ulike problemstillinger/dilemmaer både som leder, revisor og som sekretær for kontrollutvalgene. Disse erfaringene er det avgjørende at den enkelte deler med øvrige medlemmer for å sikre at samlingen av dilemmaer til enhver tid er relevant og tilstrekkelig robust.

Målet er å publisere nye dilemmaer etter hvert som nye (reelle og fiktive) situasjoner/cases drøftes hos de ulike bedriftsmedlemmene.

Målet er å publisere nye dilemmaer etter hvert som nye (reelle og fiktive) situasjoner/cases drøftes hos de ulike bedriftsmedlemmene.

Husk at øvelse gjør mester. Lykke til med dilemmatreningen!

Lenke til NKRFs dilemmasamling (+):

https://www.nkrf.no/etikk-dilemmasamling