Logoen til Helsedirektoratet

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – en presisering

Med utgangspunkt i henvendelser om håndtering av ferielønn, om den anses som ordinær lønn, og dermed inngår i refusjonsgrunnlaget, har Helsedirektoratet kommet med en presisering til landets kommuner om særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Helsedirektoratets presisering er gjengitt nedenfor:

Feriepenger tjenes opp året før arbeidstakere tar ut ferie (opptjeningsåret). Kommunene fører lønnsutgifter (som inkluderer feriepenger) månedlig. Feriepengene føres som en kortsiktig gjeld til sine ansatte. I det påfølgende året utbetales feriepengene og den kortsiktige gjelden slettes. 

Lønnsutgifter, inkludert påslag for feriepenger for perioden arbeidstakeren arbeider kan tas med i refusjonsgrunnlaget. Utbetaling av opptjente feriepenger fra tidligere år i den perioden medarbeideren har feriefritid, skal ikke tas med i refusjonsgrunnlaget.

Hvis en arbeidstaker har for eksempel en årslønn på 540.000 kroner, vil den månedlige lønnen være på 45.000 kroner og kommunen føre 50.625 kroner i regnskapet som lønnsutgifter (forutsetter 12,5 pst. feriepengesats). Denne lønnen belastes i nærmere 11 måneder (unntatt i feriefritiden på fem uker). Det skulle gi en lønnsutgift på ca. 540.000 kroner for hele året. De fem ukene arbeidstakeren har ferie, får ikke arbeidstakeren ordinær lønn, men utbetaling av oppspart ferielønn fra foregående år.

Ferielønn er ikke å regne som ordinær lønn og disse utbetalingene skal ikke inngå i refusjonsgrunnlaget. Det skal med andre ord ikke refunderes en årslønn på 540.000 kroner pluss 60.000 kroner som er utbetalingen fra året før (ca. opptjente feriepenger, basert på samme lønn).