Bilde av logoen til Arebidstilsynet

Kommunene mangler kompetanse om kontrollarbeidet

Arbeidstilsynets tilsyn med 46 kommuner i 2023 viser at få oppfyller kontrollplikten de har som offentlige oppdragsgivere.

80 prosent av kommunene Arbeidstilsynet førte tilsyn med fikk pålegg, fordi de ikke oppfylte kontrollplikten.

Arbeidstilsynet ser lite bedring og har gjort tilsvarende funn de siste årene. I møte med kommunene opplever tilsynet manglende kunnskap og kompetanse til å gjennomføre kontrollen.

Funn fra tilsynene viser at kommunene er bedre til å ivareta det forskriften pålegger dem i anskaffelsesfasen og i selve kontraktene, enn på oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i de løpende kontraktene.

Selv om det er positivt at kommunene gjør deler av det som kreves, er faren ifølge Arbeidstilsynet at dette kun blir en papirøvelse. Useriøse aktører vil derfor bevisst og enkelt kunne levere “korrekt” dokumentasjon i forkant av oppdraget, men som i realiteten ikke stemmer. Dette kan kun avdekkes ved kontroll i etterkant. Her må mange kommuner gjøre en bedre jobb, og sikre at de har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp dette.

Arbeidstilsynet fortsetter tilsynene med offentlige oppdragsgivere, og vil i 2024 gjennomføre om lag 90 tilsyn med kommuner.

Arbeidstilsynet fortsetter tilsynene med offentlige oppdragsgivere, og vil i 2024 gjennomføre om lag 90 tilsyn med kommuner.

For å bidra til å øke kunnskapen om kontroll, inviterer Arbeidstilsynet alle kommuner til et gratis webinar 25. april 2024 kl. 09.00-09.45 med en konkret gjennomgang av hva som ligger i denne plikten. Målgruppen for webinaret er primært kommunene, men dette vil også være relevant for andre offentlige oppdragsgivere.

Kilde: Arbeidstilsynet

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/mangler-kompetanse-om-kontrollarbeidet/