Bilde av KS sin logo

KS lanserer gevinstkalkulator for klart språk

En kalkulator utarbeidet av Menon på vegne av KS beregner kostnader og gevinster knyttet til klart språk.

Nå kan du regne ut hvor mye du sparer på å jobbe med klart språk.

Gevinstkalkulatoren er basert på KS' FoU-prosjekt Gevinster av klart språk i norske kommuner. I prosjektet klarte samfunnsøkonomer fra Menon Economics å tallfeste noen av de økonomiske gevinstene ved klarspråksarbeid. Effektmålingen viste at en investering i klart språk med stor sikkerhet gir en avkastning på minst 30 til 300 prosent.

Målingen har fått mye oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt.

I gevinstkalkulatoren (Excel) kan det legges inn tall som er relevante for egen virksomhet, og beregne gevinstene av å skrive om konkrete tekster til klart språk.

KS vet at i svært krevende prioriteringer lokalt er det å kunne dokumenter reelle gevinster av arbeidet avgjørende for videreføring av innsats og tiltak. Kalkulatoren for klart språk dokumenterer gevinstene av å jobbe med kommunens egne tekster. Beregningene kan ifølge KS fungere som gode argumenter for hvorfor arbeidet med klart språk bør prioriteres.

Klikk deg inn på lenka under for nærmere informasjon om hvordan kalkulatoren virker:

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/forskning-for-i-og-med-kommunesektoren/ks-lanserer-gevinstkalkulator-for-klart-sprak/