Foto: Krakenimages / Unsplash

Lover digital skjemaløsning for IKS

Interkommunale selskaper (IKS) nå ser ut til å slippe papirskjemaer til Brønnøysundregistrene.

I en artikkel i Kommunal Rapport (+) forteller statssekretær Tore O. Sandvik (Ap) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at Brønnøysundregistrene har fått midler til å forbedre sine innrapporterings- og tilgjengeliggjøringstjenester.

Innen 2027 skal det være nye rutiner på plass, og da skal næringslivet få forenklet innrapportering. Ifølge Sandvik vil en midlertidig løsning for IKS i Samordnet registermelding være på plass i løpet av våren.

Svaret fra departementet kommer etter at Samfunnsbedriftene og NKRF sendte et felles brev til Nærings- og fiskeridepartementet i mars.

Årsaken er at interkommunale selskaper (IKS) ikke kan bruke Samordnet registermelding hos Brønnøysundregistrene når de skal melde inn endringer til foretaksregisteret. De kan heller ikke bruke andre digitale løsninger for innsending av dokumenter.