Foto: Krakenimages / Unsplash

Endelig kan IKS og KF bruke Samordnet registermelding

Fra 16. juni 2024 kan Brønnøysundregistrene endelig tilby elektroniske tjenester for flere nye organisasjonsformer, herunder IKSer og KFer.

Følgende organisasjonsformer kan nå bruke Brønnøysundregistrenes elektroniske tjeneste Samordnet registermelding i Altinn:

  • interkommunalt selskap
  • kommunalt foretak
  • fylkeskommunalt foretak
  • statsforetak – fusjon i statsforetak må fremdeles bli meldt i papirskjemaet av Samordnet registermelding.

Disse organisasjonsformene vil nyte godt av fordelene med elektroniske meldinger, som er: enklere signeringsregler, raskere svar, maskinell behandling av enkle endringer og lavere gebyr.

Dette er noe NKRF i samarbeid med Samfunnsbedriftene har jobbet lenge for.

Kilde: Brønnøysundregistrene

https://www.brreg.no/nyhet/foretaksregisteret-utvider-sin-elektroniske-innrapporteringstjeneste/