336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342

05.06.2008

Vedtak på NKRFs årsmøte i Tromsø 2008

NKRF avviklet årsmøte søndag 1. juni. Over 350 stemmer var representert på årsmøtet, og over 200 deltakere var til stede i løpet av det kombinerte arrangementet med årsmøte og fagkonferanse i Tromsø 1. - 3. juni 2008.
04.06.2008

Gjenvalg i Vest-Agderforeningen

Vest-Agder KRF har gjenvalgt Lene Rugland, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS, som leder.
30.05.2008

Gjenvalg i Indre Østlandetforeningen

Indre Østlandet KRF har gjenvalgt Trond Rønning, Hedmark Revisjon IKS, som leder.

336  |  337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342