337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343

15.05.2008

Kommuneproposisjonen for 2009

Regjeringen la i dag frem kommuneproposisjonen for 2009. I proposisjonen gjennomgås det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 og endringer i det økonomiske opplegget i 2008. For øvrig redegjøres for planlagte og foreslåtte endringer av betydning for kommunesektoren og regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.
22.04.2008

Bjørn Bråthen slutter som daglig leder i NKRF

Bjørn Bråthen har sagt opp sin stilling som daglig leder i NKRF. Han har takket ja til stilling som senior manager/avdelingsleder offentlig revisjon i BDO Noraudit Oslo DA.

337  |  338  |  339  |  340  |  341  |  342  |  343