340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346

20.02.2008

NKRF i møte med kommunalministeren

Representanter for NKRF møtte i dag statsråd Magnhild Meltveit Kleppa vedrørende Terra-saken.

340  |  341  |  342  |  343  |  344  |  345  |  346