Kommunerevisoren nr. 4/2019

74. årgang

En hektisk vår – og et spennende jubileumsår

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Det har vært en hektisk vår. Utkast til forskrifter har kommet som perler på en snor, og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har gjennom sine fagkomiteer og styret behandlet høringsuttalelser.

 

Bedre samspill mellom tilsyn og kommunal egenkontroll

Hanne Reitan Øksnes (t.v.) og Sigrid Hynne, seniorrådgivere, Fylkesmannen i Trøndelag

Tilsynsrapporter kan gi nyttig og relevant informasjon til kontrollutvalgets arbeid, for arbeidet med overordnet analyse og for tema og vinkling i en forvaltningsrevisjon. Motsatt kan god egenkontroll redusere behovet for tilsyn.

 

Kronikk: Politikere kommer og går, revisorer består

Ragnhild Sved, debattredaktør, Kommunal Rapport
Foto: Kommunal Rapport

En valgsperiode er snart over, og nye kontrollutvalg skal velges. De må raskt kunne sette seg inn i oppgavene sine, og da er de som «blir igjen» – sekretariatene og revisjonene – viktige i kompetanseoverføringen.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Endringer av selskapsavtaler for interkommunale selskaper
  Elisabeth Nilsen og Trygve Børsting, Vestfold Kommunerevisjon
 • Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • NKRFs årsmøte 2019 - stor enighet inn i jubileumsåret
  Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Tillitsvalgte i NKRF 2019-2010
 • Hva skjer?
  Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser NKRF runder 75 år i 2020 - stort jubileumsarrangement
 • Nytt om navn
  Hederstegn i gull gikk til … Østfold kommunerevisjon IKS Trondheim kommunerevisjon