Kommunerevisoren nr. 2/2021

76. årgang

På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Smitteutbruddene dukker opp som paddehatter – først et sted, så et annet sted. Vi vet ikke hvor det slår til neste gang. Dette illustreres med stadige nyhetsoppslag om plutselig smitte ulike steder i landet.

 

Undersøkelser av beredskap og håndtering av koronautbruddet i Oslo

Seniorrådgiver Roar Andreas Kristensen og avdelingsdirektør Lars Normann Mikkelsen, Oslo kommune, Kommunerevisjonen

Myndighetenes respons på koronapandemien er ekstraordinær, svært kraftfull og inngripende. Tiltakene har betydelige konsekvenser for innbyggere, virksomheter og organisasjoner.

 

Kontroll i mediene

Øystein H. S. Moen, daglig leder i Panor Public Affairs AS

Foto: Bård Ek

Når det stormer i Kommune-Norge, er ofte kontrollutvalgene og kommunerevisorene i fokus. Enten fordi de har bidratt til å avdekke alvorlige forhold, eller ved at de ikke har gjort det.

 

Tillit og eierskap

Seniorrådgiver Signe Pape, INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid, KS

Foto: KS

KRONIKK | Vi er så heldige å bo i et land hvor det er høy tillit mellom innbyggere og ulike politiske institusjoner både på nasjonalt og lokalt nivå.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Prosjektledelse i forvaltningsrevisjon
  Mathilde Blichfeldt Mjønes, Kybri
 • Revisor om Demenskartet: – Gull verdt for kommunene
  Bente Wallander, kommunikasjonsrådgiver i Aldring og helse
 • Hva skjer?
  Veileder og mal for kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning – NKRFs høringssvar Ny revisorlov og forskrift fra 1. januar 2021 KS gir råd til kommuner for å redusere risiko for nye dataangrep Forvaltningsrevisjonsregisteret skal videreutvikles Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og fylkessammenslåinger Hva skaper gode kommuner for næringslivet? Gebyr for ulovlig direkte anskaffelser Corruption Perception Index – #CPI2020 RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll med vesentlige budsjettavvik er fastsatt Rogaland Revisjon IKS