På vakt for fellesskapets verdier også under koronapandemien

LEDER | Smitteutbruddene dukker opp som paddehatter – først et sted, så et annet sted. Vi vet ikke hvor det slår til neste gang. Dette illustreres med stadige nyhetsoppslag om plutselig smitte ulike steder i landet.

Vi lever i en uforutsigbar tid, og det beste vi kan gjøre er å ta våre forholdsregler for å begrense smitten. Hygiene og håndvask er en ting, men vi må ta ansvar også på andre områder.

Den årlige Kontrollutvalgskonferansen, som samler opp mot 800 deltagere, blir heldigital i år. Det er ingen vei utenom, dessverre. Og vi må, som alle andre, ta vår del av ansvaret. Men Kontrollutvalgskonferanse blir det, 21. og 22. april. Vi tar opp spennende tema, som koronasituasjonen i kommunene – og kontrollutvalgets rolle. Koronasituasjonen er en krisesituasjon, men det finnes også andre kriser. Er vi rigget for dem? Det er blant spørsmålene vi stiller oss. Forhåpentligvis mye nyttig stoff for kommuner og deres kontrollutvalg over hele landet.

Og det er når krisen herjer, kontrollutvalget kommer til sin rett. Det er ikke helt riktig, men det er da kontrollutvalget får størst oppmerksomhet.

Og det er når krisen herjer, kontrollutvalget kommer til sin rett. Det er ikke helt riktig, men det er da kontrollutvalget får størst oppmerksomhet. Og her er det viktig at kontrollutvalgene kjenner sin besøkelsestid: Det er mye som kan undersøkes – for at vi skal være bedre rigget neste gang. Det være seg naturkatastrofer, IT-sikkerhet, smitteoppblomstring, underslag og korrupsjon m.m. Utfordringene står i kø, men vi må hjelpe de som er satt til å løse dem, til nettopp å gjøre det. Det kan vi gjøre ved å ta lærdom av historien. Et viktig prinsipp i forvaltningsrevisjon er å bidra til en lærende organisasjon. Mange kontrollutvalg har tatt dette på alvor og bestilt forvaltningsrevisjoner i tråd med dette. Vi skal få høre mer om det på Kontrollutvalgskonferansen.

Vi må sannsynligvis belage oss på sterke restriksjoner helt fram til sommeren, ja, kanskje hele 2021. Jeg kan i den forbindelse love at Norges Kommunerevisorforbund skal gjøre sitt for å bidra til merverdi for kommunene – og dermed innbyggerne – i en vanskelig tid. Vi skal være ekstra på vakt for fellesskapets verdier nå.

Vi skal være ekstra på vakt for fellesskapets verdier nå.

Selv om landet – og verden – er midt oppe i en spesiell situasjon, skal samfunnshjulene holdes i gang. Det er en utfordring for mange, på grunn av nedstengingen. Nettopp i en sånn situasjon er den kommunale egenkontrollen viktig. I situasjoner der det kan være fristende å ta snarveier, og der fokus er på smittetall og tiltak, kan det være andre ting som glipper.

Koronasituasjonen gir oss utfordringer også på mange områder. Tiltakene for å begrense smitten får konsekvenser for barn og unge, eldre og pleietrengende, psykisk syke og mange flere. Det er viktig at kontrollutvalgene har fokus på disse gruppene, og at det gjøres undersøkelser som gir kunnskap til beslutningstagerne i norske kommuner.

Forvaltningsrevisjoner er et veldig godt virkemiddel til å skaffe slik kunnskap.

Forvaltningsrevisjoner er et veldig godt virkemiddel til å skaffe slik kunnskap. NKRFs Forvaltningsrevisjonsregister består nå av over 4000 rapporter om ulike tema. Vi ønsker å gjøre dette registeret til et enda bedre verktøy for alle som er opptatt av samfunnet rundt seg. I samarbeid med KS skal vi oppdatere og videreutvikle registeret slik at det kan integreres med nasjonal tilsynskalender, og på den måten gi nyttig informasjon til nasjonale tilsynsmyndigheter og statsforvalterne. Målet er også å kunne hente ut data fra registeret som kan gi kunnskap på aggregert nivå innen ulike tema. NKRF har gjennom KS søkt om og fått tildelt midler til å gjennomføre et slikt prosjekt. Vi er allerede i gang!

NKRF har gjennom KS søkt om og fått tildelt midler til å gjennomføre et slikt prosjekt. Vi er allerede i gang!

Et annet område der den kommunale egenkontrollen er viktig, er å forebygge og oppdage korrupsjon og misligheter. Transparency Internationals korrupsjonsindeks 2020 ble lansert i januar i år. Der er Norge på 7. plass, og det er i global sammenheng en god plassering, men Sverige, Finland og New Zealand kommer foran oss. Og selv om vi er høyt på lista, skjer det uregelmessigheter og misligheter også i vårt land.

En av våre viktigste oppgaver er å bidra til tillit i samfunnet. Det gjør vi med en betryggende grad av kontroll og åpenhet. I det NKRF har gått inn i sitt 76. år, er vi like bevisst på å være på vakt for fellesskapets verdier.

Lenke til Kommunerevisoren nr. 2/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/2

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 2/2021