Kommunerevisoren nr. 5/2021

76. årgang

I demokratiets tjeneste

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | 13. september i år er det stortingsvalg. Valg er også en del av fellesskapets verdier. Norges Kommunerevisorforbund har lenge sagt at vi er en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati – ved at våre medlemmer bidrar til gjennomgang av hvordan fellesskapets verdier er brukt, og at de reviderer årsregnskapene.

 

Et løft for digital sikkerhet i kommunesektoren

Bjørn T. Tveiten, direktør, Kommune-CSIRT IKS

Etter årevis med utredninger og kartlegginger av cybersikkerheten i kommunal sektor og muligheten for et kommunalt, sektorvist responsmiljø (SRM/CERT), vedtok Gjøvik og Lillehammer kommuner i 2019 å opprette en nasjonal kommune-CERT (Computer Emergency Response Team).

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Barn og unge under pandemien: Balansegang mellom smittevern og tiltaksbyrde
  Pål Surén, Folkehelseinstituttet (FHI)
 • Hva skjer?
  Nesten hver sjette kommune har lite økonomisk handlingsrom Gebyr til Bodø for ulovlig direkte anskaffelse Avdrag på videreutlån (startlån) Slik jukser de kriminelle i bygg- og anleggsbransjen Koronakommisjonens rapport – NKRFs høringssvar KS med podkastserie om internkontroll Utredning: Foretaksstraff og korrupsjon Rom for bedre samarbeid om kommunale og fylkeskommunale innkjøp Godt samarbeid mellom politikk og administrasjon
 • Arendalsuka – «Norges største politiske møteplass»
  Renate Borgmo, seniorrådgiver i NKRF
 • Hva skjer?
  Finansiering av bredbånd – drift eller investering Behov for å styrke informasjonssikkerheten
 • Nytt om navn
  VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS