kontroll & revisjon nr. 5/2022

77. årgang

– Like straffbart selv om vinduet står åpent

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg

KRONIKK | Rettssaker om korrupsjon i kommuner preget nyhetsbildet våren og forsommeren 2022. Trekker de øvrige kommunene lærdommer av sakene eller regner de med at slike forhold ikke oppstår hos dem?

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Hva gjør kommunene med ubrukte lånemidler?
  Martin Gjendem Mortensen, daglig leder i Møre og Romsdal Revisjon SA
 • Kommunal beredskapsplikt mv.
  Kjetil Kalager, forvaltningsrevisor og statsviter i Revisjon Øst IKS
 • Fra passiv til aktiv eier etter konserndannelse
  Margrete Haugum, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA
 • Offentlig revisjon og kontroll på Arendalsuka
  Ellen Lange, seniorrådgiver i NKRF
 • Nytt om navn
  Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Nye tillitsvalgte i NKRF