kontroll & revisjon nr. 3/2023

78. årgang

Tillit og fellesskapets verdier – kommunal kontroll og revisjon i et nøtteskall

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | I skrivende stund er det kun dager siden fristen for å avgi revisjonsberetning i kommunene gikk ut. Et intensivt arbeid resulterer i en revisjonsberetning på et par sider. Og kanskje vies den ikke så mye oppmerksomhet når kommunestyret skal behandle regnskapet? Lite lønn for strevet, kan man kanskje tenke.

 

Våren for realitetsorienteringer

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport
Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Dette er våren for utredninger med relevans for kommunesektoren. Et felles budskap er at kommuner og fylkeskommuner må drives annerledes for å løse viktige samfunnsutfordringer.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

  • 25 år siden ...
    Bjørn Bråthen
  • Hva skjer?
    Ny veileder for kontrollutvalgets påseansvar Forlik om momskompensasjon for badeanlegg i Alstahaug Lovproposisjon om endringer i IKS-loven Lovproposisjon om endringer i kommuneloven m.m.
  • Nytt om navn
    KomRev NORD IKS Romerike revisjon IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS