kontroll & revisjon nr. 1/2024

Les bladet digitalt (+)

79. årgang

Et nytt år i en ny valgperiode

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

LEDER | Mye hardt arbeid og lite ros? Disse ordene er kanskje representative for mange lokalpolitikere når de skal oppsummere sin politiske gjerning, men er det hele sannheten?

 

Hvordan lykkes i arbeidet med informasjons­sikkerhet? – En innføring i Digitaliserings­direktoratets veiledning «Internkontroll i praksis – Informasjons­sikkerhet»

Hanna Bjerkaker Skåden, rådgiver i Digitaliseringsdirektoratet

I et stadig mer digitalisert samfunn står norske virksomheter overfor økende trusler mot informasjonssikkerheten. For å hjelpe virksomheter i møte med disse utfordringene, har Digitaliseringsdirektoratet utviklet en veiledning som baserer seg på anerkjente standarder.

 

Ny planperiode, nye muligheter

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

De nye kontrollutvalgene skal utarbeide planer for både forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av året. Er det bare å «snu bunken» og se på hva det forrige utvalget gjorde? Nei, det er ikke det. Planene skal ta utgangpunkt i risikobildet i din kommune – og risiko er ferskvare.

 

Habilitetssakene setter tillitsmodellen på prøve – både nasjonalt og lokalt

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
Foto: TI Norge

KRONIKK | Sommermånedene 2023 var preget av en rekke politikerskandaler. De handlet om inhabile regjeringsmedlemmer og om aksjehandler blant sentrale politikere eller deres nærstående. Sakene har utløst en diskusjon om systemsvakheter som i høy grad også kan gjøre seg gjeldende på kommunalt plan.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Årsoppgjørsrevisjonen 2023
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF – kontroll og revisjon i kommunene
 • Hva skjer?
  Nye veiledere Digital sikkerhet i kommunene styrkes KS med ny informasjonskampanje om personvern og informasjonssikkerhet Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene er fastsatt
 • Nytt om navn
  Akershus og Østfold fylkesrevisjon KO Vestfold og Telemark revisjon IKS Romerike revisjon IKS Møre og Romsdal Revisjon SA