1  |  2  |  3

30.06.2017

Nyhetsbrev nr. 2/2017 (KOFA)

Siste nyheter fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser,
30.06.2017

Artikkelprisen 2016

Anders Svarholt er tildelt Kommunerevisorens artikkelpris for 2016.
30.06.2017

Nytt på nett | 2017/uke 26

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
30.06.2017

Veiledning om kjøp av skytjenester (Difi)

Difis veiledning om kjøp av skytjenester er nå oppdatert med nytt og utvidet innhold.
29.06.2017

KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt Norge IKS slår kreftene sammen (KS Bedrift)

Sammenslåingen har effekt fra 1.januar 2018, og det er vedtatt at de slår seg sammen som et samvirkefortak (SA). Gratulerer!
29.06.2017

Forslag til ny revisorlov – NKRFs representant med dissens

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har overlevert sin første delutredning til Finansdepartementet - NOU 2017: 15 Revisorloven.
29.06.2017

Kataloghaiene kommer igjen (NHO)

Se opp for falske fakturaer og bedrageriforsøk i sommer. Vær oppmerksom på de vanligste metodene.
28.06.2017

Forvaltningsrevisjonsregisteret (3042) er oppdatert ...

... med rapporter (41) fra Bærum, Romerike, Agder, Sogn og Fjordane, Romsdal og Salten.
28.06.2017

Ulik godkjenning av revisjonspraksis må opphøre

NKRF har sammen med KS Bedrift tilskrevet KMD om behovet for likestilling av privat og kommunal revisjonspraksis.
28.06.2017

Færre byggesøknader behandlet (SSB)

Kommunene behandlet i 2016 totalt 88 500 byggesøknader, dvs. en nedgang på 7 prosent fra 2015. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var 28 kalenderdager i 2016.
28.06.2017

Mer til kultur (SSB)

Kommunene brukte i snitt 3,9 prosent av samlet netto driftsutgift til kulturformål i 2016, dvs. en økning på over 100 kr pr. innbygger fra 2015.
28.06.2017

Konsekvenser av å endre kommunenummer (KS)

Når fylkeskommuner slår seg sammen, får kommunene tildelt nytt kommunenummer. KS har fått utredet konsekvensene.
27.06.2017

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.
27.06.2017

Stortingsvedtak utløser en rekke økonomiske virkemidler (KMD)

I kommunereformen er det fattet vedtak om sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Kommunene får dekket engangskostnader og reformstøtte.
26.06.2017

Referat fra møte i kontrollutvalgskomiteen

Kontrollutvalgskomiteen hadde møte 8. mai 2017 med de øvrige komitelederne.
26.06.2017

Endringer i notat om justering av mva og mvakompensasjon (GKRS)

Endringene gjelder den regnskapsmessige løsningen for avtaler om tilbakeføring av justeringsinntekt til overdrager, dvs. utbygger, i forbindelse med utbyggingssaker.
23.06.2017

Nytt på nett | 2017/uke 25

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
23.06.2017

Varsling, ytringsfrihet og -kultur i offentlig sektor (Fritt Ord)

Opptak og presentasjoner fra frokostmøte 22. juni om varsling, ytringsfrihet og ytringskultur i offentlig sektor.
23.06.2017

Etikk for Walter (Difi)

Gratis e-læringskurs i forvaltningsetikk, og som hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden.

1  |  2  |  3