17  |  18  |  19  |  20

10.01.2017

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.
06.01.2017

Nytt på nett | 2016/uke 52 - 2017/uke 1

Hvis du ikke klarer å lese nyhetsbrevet i din e-postleser finner du en lenke her.
06.01.2017

Bedre psykisk helsetilbud i kommunene (HOD)

En ny rapport fra SINTEF viser en betydelig vekst i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene.
05.01.2017

Overgangsregler i forbindelse med nye forskrifter (Difi)

Forskriftene gjelder anskaffelser iverksatt etter forskriftenes ikrafttredelse 1. januar 2017. Men når er en anskaffelse iverksatt?
05.01.2017

Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner (KMD)

Rundskriv om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017 etter Stortingets budsjettvedtak.
05.01.2017

Bedriftenes Møteplass 2017 (KS Bedrift)

KS Bedrift arrangerer sin årlige Møteplass med et rikholdig program for sine medlemsbedrifter 7. - 8. mars 2017 på Quality Expo Hotel, Fornebu.
05.01.2017

Protokoll fra NKRFs styremøte 12. - 13. desember 2016

Styret hadde møte 12. - 13. desember 2016 i Oslo.
05.01.2017

Mest lest i 2016

NKRFs nettsider har besøkstall som viser at innholdet fenger langt utover forbundets egne medlemmer.
04.01.2017

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger (NRS)

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember 2016.
04.01.2017

Beregning av selvkostrente 2016 (Kommunalbanken)

Med tillegg av kalkylerentepåslaget på 0,5 prosentpoeng, får vi en kalkylerente på 1,684 prosent for 2016.
03.01.2017

Senket nasjonal terskelverdi - våpen mot ulovlig anbudssamarbeid (Anbud365)

Sverige anbefales i en fersk forskningsstudie å senke sin nasjonale terskelverdi som ledd i kampen mot ulovlige anbudssamarbeid.
03.01.2017

Gebyrmyndigheten er tilbake (KOFA)

KOFA har igjen myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et gebyr opp til 15 prosent av kontraktens verdi for ulovlige direkte anskaffelser.
03.01.2017

Første dag på jobb

Mandag 2. januar 2017 hadde Rune Tokle sin første arbeidsdag som daglig leder i Norges Kommunerevisorforbund.
01.01.2017

Tar dere godt nok vare på varslerne?

Her hjelper det ikke med festtaler og fyndord i reglement. Her er det konkret handling som må til, skriver nyhetsredaktør Ole Petter Pedersen i sin kronikk i Kommunerevisoren.
01.01.2017

Styrelederen har ordet: Godt nytt år!

Det bør ikke stilles svakere krav til oppdragsansvarlig revisor i en kommune enn i et aksjeselskap, skriver styreleder Per Olav Nilsen i sin lederartikkel i Kommunerevisoren.
01.01.2017

Kommunerevisoren nr. 1/2017

Nytt nummer er ute. Les nettutgaven av Kommunerevisoren nr. 1/2017.

17  |  18  |  19  |  20