Er du vår nye kvalitetskontrollør?

NKRFs kvalitetskontrollkomite søker nye kontrollører for begge faggrupper, men spesielt forvaltningsrevisorer.

Kommunal revisjon er i endring. Arbeidet i kvalitetskontrollkomiteen er da viktigere enn noensinne, noe styret også understreker i sine vedtak. Komiteen jobber tett med revisjonskomiteen og forvaltningsrevisjonskomiteen som legger listen sammen med lovverk for innhold i kommunal revisjon. Komiteen/administrasjonen er midt i en prosess med omlegging av regelverk/prosedyrer for å tilpasse seg en ny tid.

Vi tilbyr:

 • Deltakelse i en trivelig gjeng som er opptatt av å forbedre offentlig sektor herunder digitalisering
 • Dekning av timeforbruk pr kontroll inntil 25 timer pr enhet + eventuell reise + opphold
 • Utprøving av nye metoder som fjernkontroller mv.
 • Ett gratis kurs i NKRF pr år

Vi ønsker at du:

 • Er faglig engasjert og villig til å gjøre det lille ekstra for fellesskapet
 • Ser gleden i å være et viktig element i kompetansedeling innen NKRF og er godt kjent med forbundets vedtekter, struktur og regelverk og rammeverk
 • Har evnen til å skille ut vesentlige forhold og kan kommunisere dette
 • Har ledererfaring på 3-5 år gjerne prosjektledelse med forståelse for kommunal drift og rammevilkår
 • Fyller aktuelle formkrav til oppdragsansvar (§ 4-2) og pliktig etterutdanning og er kjent med vurdering av uavhengighetsregler, taushetsplikt og offentlighetslov

Ved behov kontakt kvalitetskontrollkomiteen.

Søknad sendes til post@nkrf.no innen 31. januar 2019.

NKRFs formål (§ 1-2) med kvalitetskontrollen er:

 • a) sikre at alle bedriftsmedlemmene som arbeider med revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet, holder en høy faglig standard ved at de utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samsvar med lover, forskrifter og kommunal revisjonsskikk.
 • b) gi de kontrollerte faglig rettledning i forbindelse med kontrollen
 • c) gi erfaringer til å danne grunnlag for justering av eksisterende standarder og veiledninger
 • d) avdekke behov for etterutdanning