Arena for forvaltningsrevisjon og møteplass for selskapskontroll 2019

Den årlige arenaen og møteplassen arrangeres 12. - 13. og 14. mars 2019 i Lillestrøm.

Den årlige arenaen for forvaltningsrevisjon er det viktigste treffstedet for kommunale forvaltningsrevisorer. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Arenaen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer.

Den årlige møteplassen for selskapskontroll har etablert seg som det viktigste treffstedet for kommunale selskapskontrollører. Her får du faglig påfyll til inspirasjon og refleksjon, og du får anledning til å møte og utveksle erfaringer med kollegaer fra hele landet. Møteplassen er også svært aktuell for kontrollutvalgssekretærer - uavhengig om de utfører selskapskontroll selv eller kun forbereder slike saker for kontrollutvalg.

Merk at arenaen arrangeres i forkant av møteplassen og på samme sted. Vi oppfordrer alle til å delta på begge arrangementene. Påmeldingsfristen er 7. februar.

Vel møtt til Lillestrøm i mars 2019!

https://www.nkrf.no/kurs