02.07.2019

Nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser – NKRFs høringsuttalelse

NKRF har avgitt høringsuttalelse til KMD om de nye forskriftene til kommunelovens økonomibestemmelser. Høringsfristen er 9. august 2019.