Helsedirektoratet utvider rapporteringsfristene til 1. mai

Direktoratet har etterkommet NKRFs anmodning om en utvidelse av fristene for attestasjoner i forbindelse med ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede.

Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmede utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1. mai for de som trenger det som følge av den pågående koronapandemien.

Les også:

Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester – rapportering for 2019

Opplegg for registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene