03.12.2020

Referat fra møte i regnskapskomiteen

Regnskapskomiteen hadde Teamsmøte 30. november 2020.

02.12.2020

Krevende kommuneøkonomi

Ifølge KS’ budsjettundersøkelse vil økonomien i landets kommuner fremdeles være krevende i 2021. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største innstrammingene neste år.

01.12.2020

Behov for å styrke informasjonssikkerheten

Fylkeskommuner og kommuner har ikke tilstrekkelig styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Dette gjelder spesielt små og mellomstore kommuner.