I beredskap for demokratiet

LEDER | Arendalsuka omtales ofte som en demokratifestival. Både beredskap, og korrupsjon og misligheter har med demokrati å gjøre. Dermed er det relevant for kontroll og revisjon.

Også i år har NKRF deltatt aktivt på Arendalsuka. I år hadde vi et arrangement med temaet «Hvis krigen kommer til kommunen …», der Knut Storberget, statsforvalter og leder av Forsvarskommisjonen, var hovedinnleder. Utgangspunktet var Forsvarskommisjonens rapport som ble overrakt forsvarsministeren i mai i år.

Vi hadde også et arrangement sammen med KS og Transparency International Norge om korrupsjon og misligheter i kommunene. Vi stilte spørsmål om korrupsjon og misligheter finnes i norske kommuner. Advokat – og politiker – Geir Lippestad snakket om forebygging av korrupsjon og misligheter.

Arendalsuka omtales ofte som en demokratifestival. Både beredskap, og korrupsjon og misligheter har med demokrati å gjøre. Dermed er det relevant for kontroll og revisjon.

Beredskap i kommunene kan være så mangt. Det kan være beredskap i tilfelle krig, men vi har gjennom ekstremværet Hans, sett at beredskap er viktig også på andre områder. Til sjuende og sist dreier det seg om å ta vare på verdiene våre, både de materielle verdiene og andre verdier vi setter høyt. En slik verdi er demokratiet vårt.

Krigføring kan arte seg forskjellig. Vi ser daglig lidelsene det ukrainske folk gjennomgår, og forbinder krig med det. Men krig er også hacking og manipulering. Dette er veldig aktuelt i Norge nå, siden det er valg snart. Kan vi risikere at valget blir manipulert, gjennom falske nyheter, hacking o.l.?

Det er viktig at vi har en beredskap på dette i samfunnet vårt, og mye av ansvaret ligger i kommunene. Vi bør være opptatt av det, alle sammen – ikke minst kontrollutvalgene. Et av budskapene på møtet var at det trengs mer forvaltningsrevisjon om beredskap i kommunene.

Et av budskapene på møtet var at det trengs mer forvaltningsrevisjon om beredskap i kommunene.

Det kan vi skrive under på - og NKRFs medlemmer er klare til å gjøre jobben!

Tillit er et tema som går igjen på Arendalsuka hvert år. Den store tillitsundersøkelsen (videoopptak) ble presentert og viste små forskjeller fra fjorårets undersøkelse. Tillitsnivået i Norge er fortsatt veldig høyt sammenlignet med de fleste andre land, selv om det dalte litt fra 2021 til 2022.

Hva kan vi gjøre for å ta vare på denne viktige verdien i det norske samfunnet? Et viktig tiltak er å bekjempe korrupsjon og misligheter. Derfor satte vi dette temaet på dagsorden i Arendal.

Selv om omfanget av korrupsjon og misligheter sannsynligvis ikke er stort i Norge, er det viktig å ha et kontinuerlig fokus på det. Og det viktigste av alt er å forebygge. Tonen fra toppen er viktig, og dermed må de kommunale lederne sette standarden. Gjennom egne handlinger og gjennom fokus på temaet i kommunene, bidrar vi til å hindre korrupsjon og misligheter. Da bidrar vi også til økt tillit mellom innbyggere og myndigheter.

Intern kontroll og korrupsjonsforebygging er også relevante tema for kontrollutvalgene i kommunene. Hva gjør min kommune for å sikre åpenhet om beslutningsprosessene? Har kommunen etiske retningslinjer og er ansatte og folkevalgte bevisste på at de finnes?

Intern kontroll og korrupsjonsforebygging er også relevante tema for kontrollutvalgene i kommunene. Hva gjør min kommune for å sikre åpenhet om beslutningsprosessene? Har kommunen etiske retningslinjer og er ansatte og folkevalgte bevisste på at de finnes?

Snart skal vi gå til den viktigste demokratiøvelsen av dem alle: Vi skal stemme.

11. september avgjøres det hvem som skal styre våre kommuner og fylkeskommuner de neste fire årene. En fin verdi i Norge er at vi respekterer valgresultatet.

På vegne av NKRF og våre medlemmer kan jeg love at vi tar både beredskap og demokrati på alvor.

Vi skal utføre de oppgavene vi får fra våre lokalpolitikere – til beste for fellesskapets verdier.

Godt valg.

Lenke til kontroll & revisjon nr. 5/2023:

https://www.nkrf.no/kontroll-og-revisjon/2023/5

Denne artikkelen ble publisert i kontroll & revisjon nr. 5/2023