kontroll & revisjon nr. 5/2023

78. årgang

I beredskap for demokratiet

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Arendalsuka omtales ofte som en demokratifestival. Både beredskap, og korrupsjon og misligheter har med demokrati å gjøre. Dermed er det relevant for kontroll og revisjon.

 

Hvem kan og bør velges til kontrollutvalget?

Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF og
medforfatter av boka «Kontroll og revisjon i kommunal sektor»

Valg til nye kommunestyrer og fylkesting står for døren. Etter konstitueringen skal disse velge sitt kontrollutvalg. Tidligere erfaringer har vist at dette kan by på en del utfordringer på grunn av de strenge valgbarhetsreglene, som ble ytterligere strammet inn med endringene i kommuneloven av 2018.

 

Konjunkturene og kommuneøkonomien

Torbjørn Eika, sjeføkonom i KS
Foto: Ida Paulsen Slettevoll, KS

KRONIKK | Bildet som nå mot slutten av sommeren fremtrer av norsk økonomi er lite entydig. Til tross for ett år med økt arbeidsledighet, er den i et historisk perspektiv fortsatt lav og en stor andel av befolkningen i arbeidsdyktig alder er sysselsatt.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 75 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Fra cowboyer til astronauter – kommunens eierstyring av renovasjonsselskaper
  Sunniva Tusvik Sæter, forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA
 • Hvordan sikre god styring med anskaffelser i offentlig sektor?
  Gunnar Wessel Thomassen, avdelingsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), divisjon for offentlige anskaffelser
 • Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
  Kjetil Kalager, forvaltningsrevisor og statsviter i Revisjon Øst IKS
 • Arendalsuka 2023
  Ellen Lange, seniorrådgiver i NKRF
 • Nytt om navn
  Nye tillitsvalgte