Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for budsjett for kontrollarbeidet.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingen, som har vært på ekstern høring.

Det er nedsatt en felles styringsgruppe for dette arbeidet, og det er ulike arbeidsgrupper – sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene, som utarbeider forslagene til anbefalinger.

Følgende anbefaling er nå fastsatt av styrene i FKT og NKRF:

Samarbeidet med anbefalinger fortsetter videre, og for tiden er følgende anbefaling ute på høring:

Her kan du fritt laste ned anbefalingene og andre publikasjoner, veiledere o.l. fra NKRF:

https://www.nkrf.no/publikasjoner#gratis