Høring – Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

Forslag til anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for budsjett for kontrollarbeidet sendes på ekstern høring med frist 2. oktober 2023. Oppdatert: 4. oktober

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingen. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingen på ekstern høring.

Det er en felles styringsgruppe som står for høringsforslaget, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene.

Høringsfristen er 2. oktober 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no, og svarene vil bli fortløpende publisert nedenfor.

__________________________

Lenker til høringsdokumentene:

Lenker til høringssvar (oppdateres fortløpende):