Høring – Anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene

Forslag til anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for risiko og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll sendes på ekstern høring med frist 15. desember 2023. Oppdatert: 18. desember 2023

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingen. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingen på ekstern høring.

Det er en felles styringsgruppe som står for høringsforslaget, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene.

Høringsfristen er 15. desember 2023. Høringssvar sendes post@nkrf.no eller fkt@fkt.no, og svarene vil bli fortløpende publisert nedenfor.

__________________________

Lenker til høringsdokumentene:

  • Brev til høringsinstansene
  • Høringsforslag – anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene – risiko og vesentlighetsvurdering, plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll

Lenker til høringssvar (oppdateres fortløpende):