Ny anbefaling for god skikk og praksis i kontrollutvalgs­sekretariatene er fastsatt

Styrene i FKT og NKRF har fastsatt anbefalingen for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene for risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV), plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene (NKRF) har samarbeidet om å utarbeide anbefalingen, som har vært på ekstern høring.

Det er nedsatt en felles styringsgruppe for dette arbeidet, og det er ulike arbeidsgrupper – sammensatt av medlemmer fra begge organisasjonene, som utarbeider forslagene til anbefalinger.

Følgende anbefaling er nå fastsatt av styrene i FKT og NKRF:

Samarbeidet om utarbeidelse av anbefalinger fortsetter videre, og for tiden arbeides det med en anbefaling om orienteringer fra kommunedirektøren, og som snart vil komme på høring.

Her kan du fritt laste ned anbefalingene og andre publikasjoner, veiledere o.l. fra NKRF:

https://www.nkrf.no/publikasjoner#gratis