326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332

02.02.2009

Råde må betale millionerstatning (Kommunal Rapport)

Råde må betale 1,5 millioner kroner fordi kommunen har brutt reglene for offentlige anskaffelser.
29.01.2009

Kommunal- og regionalministeren imøtekommer ikke Sør-Frons ønske om lovendring vedr. valg til kontrollutvalg

Bakgrunnen for at Sør-Fron kommune har bedt om lovendring er at kommunen ikke har oppfylt kravet om at minst ett av medlemmene av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyremedlemmene. I oktober 2008 ba kommunen den politiske ledelsen i departementet om å foreslå en dispensasjonshjemmel i loven. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har i svaret konkludert med at det ikke er behov for lovendring nå. Ifølge ministeren er det "svært beklagelig at kommunen ikke har sett seg i stand til å oppfylle det pålegget som følger av loven, og av den grunn har et kontrollutvalg som er ulovlig sammensatt".
15.01.2009

Stilling ledig


326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331  |  332