325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331

16.02.2009

Høringsuttalelse fra NKRF

RS 250, RS 540, RS 560 og RS 600
09.02.2009

Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om sekretariat i kontrollutvalg.

Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsen om at revisor ikke kan være sekretær for kontrollutvalget i en kommune der en samtidig er revisor.
09.02.2009

Regnskapsrevisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd - god kommunal revisjonsskikk

Kultur- og kirkedep. er enig med NKRF i at revisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd skal følge god kommunal revisjonsskikk

325  |  326  |  327  |  328  |  329  |  330  |  331