322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327

07.02.2008

Ny leder i NKRFs revisjonskomite

Styret har utpekt Rolleiv Lilleheie, Buskerud Kommunerevisjon IKS, som ny leder av revisjonskomiteen. Lilleheie tar over etter Irene Ekerhovd, som har gått over i annen stilling utenfor NKRFs virkeområde.

322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327