320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326

24.04.2009

Regjeringen foreslår nytt revisorregelverk

Ot.prp. nr. 78 (2008-2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet
23.04.2009

Nytt masterstudium i offentlig økonomi, regnskap og finansiering

Fra høsten 2009 kan Høgskolen i Hedmark i samarbeid med NKK og Fagforbundet tilby et masterstudium i offentlig styring og ledelse med spesialisering i økonomi, regnskap og finansiering.
21.04.2009

Jakter på 130 Terra-millioner (Haugesunds Avis)

Rettssaken mellom Depfa Bank og Haugesund kommune starter i dag
20.04.2009

Innst. O.nr.62(2008-2009)

Om tillitskapende forvaltning mv i kommuner og fylkeskommuner

320  |  321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326