317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323

15.05.2008

Kommuneproposisjonen for 2009

Regjeringen la i dag frem kommuneproposisjonen for 2009. I proposisjonen gjennomgås det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 og endringer i det økonomiske opplegget i 2008. For øvrig redegjøres for planlagte og foreslåtte endringer av betydning for kommunesektoren og regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene.
22.04.2008

Bjørn Bråthen slutter som daglig leder i NKRF

Bjørn Bråthen har sagt opp sin stilling som daglig leder i NKRF. Han har takket ja til stilling som senior manager/avdelingsleder offentlig revisjon i BDO Noraudit Oslo DA.

317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323