314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320

14.09.2009

Medlemsendringer

Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang.
11.09.2009

Os kommune er tilkjent erstatning fra sin tidligere revisor

KPMG er i Oslo tingrett dømt til å betale ca. 5 mill. for kommunens tap av momskompensasjon. Dommen er påanket.
11.09.2009

Ugyldig vedtak om revisjonsordning i Bergen kommune

Fylkesmannen i Hordaland har etter lovlighetskontroll konkludert med at bystyrets vedtak om ny revisjonsordning var ugyldig grunnet feil saksbehandling.
04.09.2009

Regjeringen fremmer ny vergemålslov

Regjeringen foreslår å flytte ansvaret i første instans fra kommunene til staten ved fylkesmannen.
03.09.2009

Nytt fra selskapskontroll- og kontrollutvalgskomiteen

SKKU-komiteen hadde møte 25. august.

314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320