313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319

21.08.2009

Ny rapport om evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester

Etter innspill fra bl.a. NKRF har PwC og SINTEF lagt fram en ny utgave av rapporten om evaluering av konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal ha eget sekretariat.
20.08.2009

Arbeidsgruppe for å utrede ordningen med redaksjonskomite og utgivelse av Kommunerevisoren

NKRFs styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede ordningen med redaksjonskomite og utgivelse av Kommunerevisoren fram til neste årsmøte.
20.08.2009

Arbeidsgruppe for å arbeide videre med styrkingen av selskapskontrollen

NKRFs styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å arbeide videre med styrkingen av selskapskontrollen.

313  |  314  |  315  |  316  |  317  |  318  |  319