315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321

02.09.2009

Diverse høringsuttalelser fra NKRF til DnR

NKRF har avgitt høringsuttalelser til endringer av standarder.
02.09.2009

eINFO 09/18 Ny oppgave for kommunene: beredskapsplikt

Ny eINFO er nå tilgjengelig i "eINFO-arkivet".
31.08.2009

Nytt fra forvaltningsrevisjonskomiteen

Forvaltningsrevisjonskomiteen hadde møte 24.08.09.
28.08.2009

Datatilsynet – kommuneprosjektet 2009-2010

Datatilsynet vil i løpet av 2009-2010 ha sterkt fokus på internkontroll og behandling av personopplysninger i kommuner og fylkeskommuner.
26.08.2009

Kommunene har behov for tydelig styring

Mange av klimaendringene krever lokal tilpasning og lokale løsninger. Derfor er kommunens rolle avgjørende ved utforming av tiltak.

315  |  316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321