318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324

05.06.2009

Innst. O. nr. 101 (2008–2009) om gjennomføring av revisjonsdirektivet

Finanskomiteen slutter seg til Regjeringens forslag i kap. 7 Særlig om kommunal revisjon.
02.06.2009

NKRFs årsmøte 2009 - sakspapirer

Sakspapirene er nå sendt medlemmene.

318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324