318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324

30.06.2009

Arbeidsgruppe for vurdering av NKRFs arbeid for egenregiløsninger

NKRFs styre har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere NKRFs arbeid for egenregiløsninger

318  |  319  |  320  |  321  |  322  |  323  |  324