316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322

22.04.2008

Bjørn Bråthen slutter som daglig leder i NKRF

Bjørn Bråthen har sagt opp sin stilling som daglig leder i NKRF. Han har takket ja til stilling som senior manager/avdelingsleder offentlig revisjon i BDO Noraudit Oslo DA.

316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322