316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322

18.06.2009

NKRFs komiteer 2009-10

NKRFs nye komiteer etter årsmøtet i Arendal
18.06.2009

NKRFs styre 2009-10

NKRFs nye styre etter årsmøtet i Arendal
18.06.2009

Kommunerevisorens artikkelpris 2008

Ailin Aastvedt er tildelt artikkelprisen for 2008.

316  |  317  |  318  |  319  |  320  |  321  |  322