321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327

09.02.2009

Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om sekretariat i kontrollutvalg.

Det gis ikke dispensasjon fra bestemmelsen om at revisor ikke kan være sekretær for kontrollutvalget i en kommune der en samtidig er revisor.
09.02.2009

Regnskapsrevisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd - god kommunal revisjonsskikk

Kultur- og kirkedep. er enig med NKRF i at revisjon av kirkelig fellesråd og menighetsråd skal følge god kommunal revisjonsskikk
02.02.2009

Råde må betale millionerstatning (Kommunal Rapport)

Råde må betale 1,5 millioner kroner fordi kommunen har brutt reglene for offentlige anskaffelser.
29.01.2009

Kommunal- og regionalministeren imøtekommer ikke Sør-Frons ønske om lovendring vedr. valg til kontrollutvalg

Bakgrunnen for at Sør-Fron kommune har bedt om lovendring er at kommunen ikke har oppfylt kravet om at minst ett av medlemmene av kontrollutvalget skal velges blant kommunestyremedlemmene. I oktober 2008 ba kommunen den politiske ledelsen i departementet om å foreslå en dispensasjonshjemmel i loven. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa har i svaret konkludert med at det ikke er behov for lovendring nå. Ifølge ministeren er det "svært beklagelig at kommunen ikke har sett seg i stand til å oppfylle det pålegget som følger av loven, og av den grunn har et kontrollutvalg som er ulovlig sammensatt".

321  |  322  |  323  |  324  |  325  |  326  |  327