328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334

22.04.2008

Bjørn Bråthen slutter som daglig leder i NKRF

Bjørn Bråthen har sagt opp sin stilling som daglig leder i NKRF. Han har takket ja til stilling som senior manager/avdelingsleder offentlig revisjon i BDO Noraudit Oslo DA.

328  |  329  |  330  |  331  |  332  |  333  |  334