Kommunerevisoren nr. 1/2019

74. årgang

Et nytt år – nye muligheter

Av styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Vi starter det nye året med Kontrollutvalgskonferansen – med stor «K»! En valgperiode er inne i sitt siste år. Kontrollutvalgene besitter mer erfaring enn ved periodens begynnelse – og mer kompetanse! Da kan det også være enda mer spennende og givende å delta på en slik konferanse.

 

Ressurskrevende tjenester – utviklingstrekk mm.

Av Morten Alm Birkelid, daglig leder, Hedmark Revisjon IKS

De siste to årene har både en arbeidsgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen vurdert refusjonsordningen for ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene.

 

Kronikk: Løft blikket!

Av utviklingsredaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

Djevelen kan ligge i detaljene, men det store perspektivet trengs når revisjon og kontrollutvalg skal granske kritiske saker på vegne av lokaldemokratiet.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Overordnet analyse
  Torkild Halvorsen, leder forvaltningsrevisjon og Frode Hegstad Christoffersen, forvaltningsrevisor, Buskerud kommunerevisjon IKS
 • Årsoppgjørsrevisjonen 2018
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF
 • Tiden er overmoden – offentlig sektor må fornyes
  Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT
 • Hva skjer?
  Årets kommunaløkonom 2018 Ny veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll Tolgasaken – Tilbakemelding om regelforståelse Ny standard for eiendomsskattetaksering