Kommunerevisoren nr. 3/2019

74. årgang

Tolgasaken og kontrollutvalget

Marit Gilleberg (A), leder i kontrollutvalget i Tolga kommune

Tolgasaken omhandler tre brødre som fikk vergemål mot sin vilje og var registrert som psykisk utviklingshemmede.

 

Kronikk: Tillitens grenser

Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
Foto: TI Norge

I Norge nyter vi godt av et høyt tillitsnivå. Folk i Norge stoler i svært høy grad på hverandre – også når vi treffer nye og ukjente mennesker.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Revisjonsrapporter – hvem rådgis?
  Bjørn Ølberg, seniorrådgiver, byrådsleders avdeling, Bergen kommune
 • Et eksempel på den røde tråden mellom digitaliseringsmålsetninger og virksomhetsstyring – Undervisningsbyggs porteføljeplan
  Fung. eiendomsdirektør Maren Ormestad Christiansen og fagansvarlig – risikostyring og planlegging Ayse Nordal, Undervisningsbygg Oslo KF
 • Kvalitetssikring av regnskapsrevisjon
  Unn Helen Aarvold, leder av NKRFs revisjonskomite og kommunerevisor i Oslo
 • Kvalitetskontrollen 2018
  Cicel T. Aarrestad, leder i NKRFs kvalitetskontrollkomite
 • Hva skjer?
  NOU 2019: 9 Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Personvernombud – pliktig for revisjoner og sekretariater? Samordning av statlige tilsyn med kommunesektoren NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov Nytt etikkutvalg for kommunesektoren
 • Nytt om navn
  Rogaland Revisjon IKS