Kommunerevisoren nr. 1/2020

75. årgang

75 år på vakt for fellesskapets verdier

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

Norges Kommunerevisorforbund fyller 75 år i år. Dette vil vi markere gjennom hele året – og høydepunktet blir vår jubileumskonferanse til høsten.

 

Kronikk | Riksrevisjonen skal ikke undersøke alt

Riksrevisor Per-Kristian Foss
Foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel

Riksrevisjonen må på banen! Dette er en sak for Riksrevisjonen! Uttalelser som dette er hyppige når kritikkverdige forhold diskuteres i media og i politikken. At mange peker på oss er en tillitserklæring, men samtidig må vi være tydelige på hva vi kan undersøke og ikke.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • «Råtner kommunale arkiver på rot?»
  Kjetil Reithaug, fagdirektør seksjon Dokumentasjonsforvaltning Arkivverket
 • Selvkost for kommunale betalingstjenester
  Øyvind Sunde, director, BDO AS
 • Er drikkevannet vårt trygt?
  Line Vold, Folkehelseinstituttet, Line Ø. Angeloff, Folkehelseinstituttet, Kjetil Furuberg, Norsk Vann og Christen Ræstad, eget rådgiverfirma
 • Årsoppgjørsrevisjonen 2019
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF
 • Hva skjer?
  Regjeringens forslag til ny revisorlov Veileder til budsjett- og regnskapsforskriften Gebyr for ulovlig direkte anskaffelse av brøytetjenester Mindreforbruk i budsjett og regnskap fra 2020
 • Nytt om navn
  Akershus og Østfold fylkesrevisjon Artikkelprisen 2018