Kommunerevisoren nr. 3/2020

75. årgang

Vi må gå inn i vår tid

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | For to måneder siden var det arbeidet med revisorloven som stod i høysetet, og jeg skrev i Kommunerevisoren at det var dette som ville prege vårt arbeid våren 2020. Så feil kan man ta!

 

Livet, døden, kjærligheten og digital risiko

Arne Ingebrigtsen, rådmann i Kristiansund kommune

Kommuneøkonomien er helt fantastisk. Det kommer milliarder av friske penger hvert år uten at man trenger å tenke på inntekter. Faktisk er det slik at man til og med har monopol og gebyr på flere tjenester som innbyggerne er lovpålagte å benytte.

 

Konsolidert årsregnskap i kommunene

Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF

Kommuner og fylkeskommuner skal fra 2020 utarbeide konsolidert årsregnskap i tillegg til årsregnskap for de enkelte regnskapsenhetene. Dette er en viktig nyhet som ikke bare vil kreve arbeid i årsoppgjøret, men også stille krav til organisering av regnskapsføringen.

 

Etter koronatida kommer læretida

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport
Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Koronakrisen var krevende, kostbar og dødbringende, men gir også muligheter – for læring. Her har kontrollutvalgene og kommunerevisjonene en viktig rolle.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Drikkevannskrisen på Askøy - hva gikk galt?
  Bård Espelid (Askøylisten), tidl. varaordfører, nå kommunestyrerepresentant, i Askøy kommune
 • Skriv klart, bli forstått
  Christine Calvert, Tekstdoktor
 • Standard for eierskapskontroll - på høring
  Tom Øyvind Heitmann, rådgiver i Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS og leder av NKRFs selskapskontrollkomite
 • Revidering av RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon
  Astrid Indrebø, forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS og medlem av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite
 • Til debatt: Forvaltningsrevisjon er beslutningsgrunnlag
  Morten Mjølsnes, forvaltningsrevisor i Bærum kommune, Kommunerevisjonen
 • Hva skjer?
  Skriftlighet i ansettelsessaker i Stavanger Behandlingen av ny revisorlov utsatt til høsten RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2019 Status Kommune 2020
 • Nytt om navn
  Romerike revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS Vestfold og Telemark Revisjon IKS Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS - VETAKS