Kommunerevisoren nr. 6/2020

75. årgang

Viktig seier i jubileumsåret

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Digitalt årsmøte og digitalt jubileum. Hvem skulle trodd det for et år siden? Nå har vi lagt bak oss begge deler – og det fungerte!

 

Revisjon til samfunnets beste

Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Gratulerer med 75-årsjubileumet! 75 år på vakt for fellesskapets verdier er en bragd de færreste kan skryte av.

 

«Et krevende arbeid i koronaens tid»

Av Thor Viksveen, redaktør for NKRFs jubileumsbok

I anledning NKRFs 75års-jubileum har forbundet gitt ut en bok – «75 år på vakt for fellesskapets verdier» - der vi ser tilbake på viktige begivenheter i vår historie og der vi retter blikket fremover for å sette søkelys på den kommunale og fylkeskommunale revisjonens og kontrollens utfordringer i årene som kommer.

 

Varsling – har kommunerevisjonen en rolle? Part 2

Av jurist Merete Montero og statsviter Tor Arne Stubbe, hhv. forvaltningsrevisor og fagleder forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge SA

I Kommunerevisoren nr. 2/2020 redegjør advokat Kjerstin F. Løvik og advokatfullmektig Elen S. Gimnæs i Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift) for sitt syn på kommunerevisjonens rolle i forbindelse med varsling i kommunene.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Revisjonsstandard om kontroll av vesentlige budsjettavvik på høring
  Knut Erik Lie, seniorrådgiver i NKRF
 • To nestorer gir seg i jubileumsåret
  Intervju med Torgun M. Bakken og Per-Martin Svendsen
 • Hva skjer?
  Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer, eller mindre enn forventet til elevenes læring? Nye internkontrollregler fra 1. januar 2021 Advarer mot ny bølge av e-postangrep mot det offentlige Enkeltrepresentanter i et folkevalgt organ kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
 • Oversikt over fagartikler i Kommunerevisoren 2020
 • Nytt om navn
  VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS Romerike revisjon IKS Agder Kommunerevisjon IKS