Kommunerevisoren nr. 1/2021

76. årgang

Sammen styrker vi offentlig revisjon

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Foto: Ilja Hendel/Riksrevisjonen

Kommunerevisjonen og Riksrevisjonen kontrollerer og undersøker ulike forvaltningsnivåer. Begge bidrar til å bevare og styrke det norske demokratiet, og perspektivene våre utfyller hverandre.

 

Årsoppgjørsrevisjonen 2020

Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF

Ny kommunelov fører med seg nye måter å stille opp årsregnskapet på og nye bestemmelser for å avslutte regnskapet. Kommunene skal også for første gang avlegge konsolidert årsregnskap.

 

Kontrollvirksomhet i Corona-året

Jon Jæger Gåsvatn, leder av kontrollutvalget i Sarpsborg kommune

2020 har vært et spesielt år for oss alle, og det har selvsagt også påvirket kontrollutvalget i Sarpsborg sitt arbeid. Vi har hatt møter på Teams, og vi har hatt møter i bystyresalen.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 50 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Generelle IT-kontroller i og rundt IT-systemer
  Regnskapsrevisorene Børge Sundli, Elin Ingeborg Vassmo og Anne-Margit Eide Schjølberg, Trondheim kommunerevisjon
 • NKRFs årsmøte 2020 – historisk i jubileumsåret
  Bjørn Bråthen, seniorrådgiver i NKRF
 • Tillitsvalgte i Norges Kommunerevisorforbund 2020-2021
 • Nytt om navn
  Glåmdal sekretariat IKS endres til Konsek Øst IKS Nye tillitsvalgte i NKRF Artikkelprisen 2019 NKRFs hederstegn i sølv med diplom gikk til ...