Kommunerevisoren nr. 4/2021

76. årgang

Mot lysere tider?

Styreleder Per Olav Nilsen, NKRF

LEDER | Gjenåpningen er i gang – over hele landet, selv om tempoet og fasene er noe ulike fra kommune til kommune. Forhåpentligvis er vi i ferd med å legge «unntakstilstanden» bak oss.

 

Praktisk bruk av grunnleggende revisjonsmetodikk

Anne Jorunn Vatne, fagansvarlig for regnskapsrevisjon, Møre og Romsdal Revisjon SA

Formålet med denne artikkelen er å sette grunnleggende metodikk for planlegging av revisjonsoppdrag, inn i en praktisk sammenheng.

 

Hvordan går man frem for å sikre en virksomhet som driver med alt?

Chris Culina, Secunor AS

Det finnes drøyt 200 000 virksomheter med ansatte i Norge. 356 av dem er ganske spesielle. De driver barnehager, sykehjem og alt imellom. Primærhelsetjeneste, vaksinasjon, skjenkebevilling, park og idrett. Omfattende bygningsdrift og kritisk infrastruktur.

 

Kontrollutvalgene har en rolle ved varsling

Ragnhild Sved, debattredaktør i Kommunal Rapport

Foto: Kommunal Rapport

KRONIKK | Kontrollutvalgene kan være viktige i varslingssaker – ikke fordi de skal behandle dem, men fordi de kan bidra til riktig behandling.

 

I papirutgaven kan du i tillegg lese:

 • 25 år siden ...
  Bjørn Bråthen
 • Henvendelser til besvær – eller begjær?
  Birte Bjørkelo, partner, Frode Løvlie, senior manager, og Iver Fiksdal, manager, Deloitte
 • Utforskende metode og Korona
  Trygve Børsting, forvaltningsrevisor, Vestfold og Telemark revisjon IKS
 • Øving og improvisasjon
  Tor Dølvik, spesialrådgiver i Transparency International Norge og medlem av Kommunesektorens etikkutvalg
 • Hva skjer?
  Digitale møter i folkevalgte organer – erfaringer og anbefalinger
 • Nytt om navn
  Vestfold og Telemark revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS