Mot lysere tider?

LEDER | Gjenåpningen er i gang – over hele landet, selv om tempoet og fasene er noe ulike fra kommune til kommune. Forhåpentligvis er vi i ferd med å legge «unntakstilstanden» bak oss.

Samtidig er det viktig å ha i bakhodet at pandemien ennå ikke er over.

Koronakommisjonen har sin rapport ute på høring, der de ønsker en bred høring med innspill fra organisasjoner, bedrifter, offentlige institusjoner m.m. Dette er en del av evalueringa av hvordan beredskapen har vært og hvordan pandemien er blitt håndtert av myndighetene. Norges Kommunerevisorforbund har i sitt høringssvar understreket betydninga av den kommunale egenkontrollen og de verktøyene for evaluering som finnes der. I tillegg er det mange lokale evalueringer som har sett på smitteverntiltakenes konsekvenser for andre områder i samfunnet, blant annet på hvordan sårbare grupper er blitt berørt. Dette gir viktige læringspunkter for videre håndtering av kriser. Vi vet aldri når den neste kommer!

Dette gir viktige læringspunkter for videre håndtering av kriser. Vi vet aldri når den neste kommer!

På denne bakgrunn mener vi det er viktig at den helhetlige evalueringa av beredskap og håndtering i forbindelse med koronapandemien også baserer seg på de lokale undersøkelsene som er gjort. Det er gjort mange erfaringer i ulike kommuner, som vil være felles for flere og for hele samfunnet. I tillegg vet vi at det vil komme flere undersøkelser som ser på håndtering og konsekvenser av pandemien. Den nasjonale evalueringa og den kommunale egenkontrollen må her gå hånd i hånd.

Den nasjonale evalueringa og den kommunale egenkontrollen må her gå hånd i hånd.

Samtidig som samfunnet evaluerer beredskap og håndtering av pandemien, beveger vi oss mer og mer mot mer normale tilstander. Dette kan også gi utfordringer, men først og fremst vil det være positivt.

NKRF sitt første fysiske arrangement siden pandemien startet, vil finne sted onsdag 18. august under Arendalsuka der vi retter søkelyset mot korrupsjonsrisikoen i kommuner og fylkeskommuner. Vi har alle lest om skandaler ulike steder i landet, men hvor utbredt er egentlig korrupsjon i kommunesektoren – og hvor høy er risikoen? Økokrim skriver i sin trusselvurdering fra 2020 at det gjenstår en del arbeid før hele kommunesektoren er deltagende i et systematisk antikorrupsjonsarbeid. De påpeker videre at norske kommuner er sårbare for korrupsjon og at korrupsjonsfaren er særlig tilstede der privat sektor møter offentlig sektor. De mener korrupsjonsfaren avhenger av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

De mener korrupsjonsfaren avhenger av kommunenes egeninnsats i eget antikorrupsjonsarbeid, graden av gode varslingskanaler, kontrollutvalg og solid varslervern.

Hva gjør vi for å redusere denne risikoen, og hvem gjør det? Svarene er ikke enkle, og her har alle et ansvar. Én ting er uansett sikkert: Den kommunale egenkontrollen har en avgjørende rolle når det gjelder forebygging, men også når det gjelder å oppdage misligheter og korrupsjon. Hvor mye skal vi kontrollere, og hvor stor tillit skal vi ha? Utgangspunktet for temaet er vår visjon om å være på vakt for fellesskapets verdier. Velkommen til arrangement, hvor du blant annet vil møte Økokrimsjef Pål Lønseth!

Det store gjenåpningsarrangementet finner sted 25. – 27. oktober på Scandic Fornebu. Da skal vi endelig feire de 75 årene – som vi kun fikk feiret digitalt i fjor, som var selve jubileumsåret. Men det skal også være et solid faglig innhold som skal gi mer kunnskap og kompetanse til de som jobber for kontrollutvalg og revisjon. Vi kan love viktige diskusjoner om strategi og struktur på årsmøtet, og gode faglige tema og diskusjoner de to påfølgende dagene.

Etter et og et halvt år med strenge smitteverntiltak, nye arbeidsformer som følge av dette, og mangel på sosial kontakt, blir det godt med sommer og sol, der en kan senke skuldrene – ikke når det gjelder smittevern – men på andre områder. Så kan vi ta fatt på høsten, i en mer normalisert tilværelse der vi tar med oss de positive arbeidsformene vi har tilegnet oss gjennom pandemien. Og kanskje det viktigste av alt: Der flere møtes oftere.

God sommer!

Lenke til Kommunerevisoren nr. 4/2021:

https://www.nkrf.no/kommunerevisoren/2021/4

Denne artikkelen ble publisert i Kommunerevisoren nr. 4/2021